Nilai & Ijazah

proses akademik nilai dan ijazah baa unas

Prosedur Pembuatan Ijazah dan Transkrip

Transkrip Akademik (1) Transkrip Akademik terdiri atas Transkrip Akademik sementara  dan Transkrip Akademik; (2) Transkrip Akademik adalah : a. Daftar nilai dari seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh; b. Syarat untuk mengikuti ujian tugas akhir; c. Dapat diakses  melalui jaringan intranet dan/atau internet; (3)  Transkrip Akademik sementara dinyatakan sah bila telah ditandatangani oleh Dekan atau Direktur dan …

Prosedur Pembuatan Ijazah dan Transkrip Selengkapnya »